FŐOLDAL
A PROGRAMRÓL
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKOK
BLOG
BELÉPÉS
Pályázat óvodáknak

Az iskola megkezdésének idejére nagyon jó, ha a gyerekek pontos testtudattal rendelkeznek. Miért fontos ez?

Ebben az írásban a testtudat két fejlődési lépcsőfokáról írunk.
Elsőként nézzük meg, mit értünk a testkép fejlődésén!

Testkép fejlődése: ilyenkor a testünk feltérképezésére gondolunk. Ennek alakulása már egészen kicsi gyerekkorban elkezdődik, valójában a beszéd megjelenése előtt. Gondoljunk csak arra az első ilyen játékra, amikor megkérdezzük a 8-9 hónapos babáktól, hogy „hol az okos fejed?”, és ők büszkén mutatnak a buksijukra. Ha eleget játszunk velük, akkor mire iskolába mennek, kb. 30 testrészüket is képesek lesznek megmutatni, megnevezni.
Tehát a testrészek megnevezése nagyon fontos, hogy sokrétű megtapasztalás mellett történjen. Mindez, ha sok mozgásélményen, játékos mondókákon keresztül történik, akkor lesz a leghatékonyabb.

A testséma fejlődése során a gyerekek felfedezik testük minden porcikáját és gazdag tapasztalatot szereznek annak helyzetéről. Ez egy hosszabb ideig tartó folyamat, és természetesen egyénenként változó, mint a mozgás- vagy beszédfejlődés. Tehát e területen is fontos szerepet játszanak az egyéni érési és tanulási folyamatok.

A testséma magában foglalja az egész testet és annak részeit, a testtel kapcsolatos érzéseket, a test egyes részeinek egymáshoz viszonyított helyzetét, a testmozgások észlelését, valamint a test és a környezet közötti térbeli kapcsolatok idegrendszerben történő leképeződését (megjelenítését). Mindehhez elengedhetetlen a különböző érzékszervekből (pl. látás, hallás, tapintás) érkező információk agyban történő egységes feldolgozása. A testséma megfelelő fejlettségére a mozgások megtervezésében is szükség van (pl. labda elkapása, öltözködés, ceruza megfogása). Mindemellett hatással van az énképre is, mert a testséma zavarai kedvezőtlenül befolyásolhatják az önértékelést és a kompetencia érzésének kialakulását. Egyszerűbben fogalmazva: a gyerekek érzik, hogy mennyire ügyesek vagy ügyetlenek. A testséma fejlődését nagyon eredményesen segítik az ún. szenzomotoros játékos gyakorlatok, ahol egyszerre több ingerületi csatornát működésbe hozva, saját élményű mozgástapasztalaton ügyesedhetnek a gyerekek.

Magyarországon már a legtöbb köztéri, illetve intézményi játszótér ilyen szemlélet jegyében készült, ezért nagyon jó, ha elegendő időt biztosítunk a gyerekek számára, hogy itt szabadon játsszanak. Természetesen ugyanilyen jó hatással van rájuk, ha mindez a természetben egyszerű fáramászással, indahintával, kidőlt fatörzseken történő egyensúlyozással történik. Ha viszont azt látjuk, hogy ezeket a tevékenységeket hárítja a gyerek, fél bennük, vagy nagyon sok balesetet éri, akkor érdemes szakember tanácsát kérni, hogy minél előbb megfelelő, szakszerű segítséget kaphasson.

Végül egy megszívlelendő jótanács: örüljünk, ha gyermekünk sokat mozog, aktív és kíváncsi, szeretné felfedezni környezetét. Ez a gyermeki természetből fakadó kíváncsiság a legjobb hozzáállás a tanuláshoz és alapja fejlődésüknek. Azok a gyerekek, akik képesek kitartóan mozogni és egy-egy játékban hosszabb ideig elmerülni, olyan képességekre tesznek szert, amikkel a későbbiekben tanulásuk nemcsak könnyebb, de eredményesebb is lehet.


Vissza
Részvételi szabályzat Adatvédelmi szabályzat Cookie szabályzat, cookie perenciák módosítása Kapcsolat GYIK