FŐOLDAL
A PROGRAMRÓL
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKOK
BLOG
BELÉPÉS
Pályázat óvodáknak

Megoldókulcs

3. feladatlap - Olvasás-előkészítő

1. A következő állatfigurákat kell előkeresni: kutya, majom, koala, krokodil, orrszarvú, oroszlán, teknős, tyúk, gorilla

2.
Az „O” betűhöz a következő állatok kerülnek: majom, orrszarvú, oroszlán, gorilla
A „K” betű alá pedig ezeket az állatokat rakjuk: kutya, teknős, tyúk
Mindkét betű alá pedig a koala és a krokodil kerül.

3.
A felső szintre költözött: a koala és a krokodil.
A középső szintre pedig a majom, az orrszarvú, az oroszlán és a gorilla.
Az alsó szintre költözött a kutya, teknős és a tyúk.

4. ku-tya – k; ma-jom – m; ko-a-la – k; kro-ko-dil – k; orr-szar-vú – o; o-rosz-lán – o; tek-nős – t;
tyúk – ty; go-ril-la – g.

3. feladatlap – Olvasás-fejlesztő

1. A következő állatfigurákat kell előkeresni: őz, majom, koala, gorilla, orrszarvú, elefánt, krokodil, teve, bárány

2.
1. koala, 2. őz, 3. teve, 4. majom, 5. bárány, 6. orrszarvú, 7. elefánt, 8. gorilla, 9. krokodil

3. A második feladat sorrendje leírva.

4.
A felső szintre került: a majom, a koala, a bárány.
A középső szintre került az őz és a teve.
Az alsó szinten pedig az orrszarvú, az elefánt, a gorilla és a krokodil kapott helyet.

5. A krokodil áll a legtöbb hangból.


Vissza
Részvételi szabályzat Adatvédelmi szabályzat Cookie szabályzat, cookie perenciák módosítása Kapcsolat GYIK